Utförda arbeten

Följande arbeten har utförts i föreningen:

2022 – Skorstenshuv har monterats till skorstenen i Port 12.
2022 – Byte av de mindre taken på gavlarna.
2021 – Pannrummet har renoverats.
2020 – Tätningslister och dammlister i fönster och balkongdörrar har bytts ut.
2019 – Nya stenplattor har lagts.
2017 – Samtliga tak över balkongerna ersattes med nya.
2013 – Föreningshus renoverades.
2013 – Alla lägenhetsfönster mot Sofielundsvägen byttes ut till isolerglas.
2012 – Taket besiktigades och plåtar byttes ut.
2010 – Tvättstugan renoverades.
2007 – Relining gjordes av stammarna till samtliga lägenheter.
1994 – Fasaden renoverades.
1994 – Samtliga fönster och balkongdörrar byttes ut.

Föreningen har även renoverat uteplatserna samt bastu och dusch.