Styrelseprotokoll

Brf Mosaiken 3 är en demokratisk och öppen förening, med en hängiven styrelse. Styrelsen har en skyldighet att skriva protokoll från sina föreningsmöten, även om det inte är direkt uttryckt i någon lag. Föreningslagen §31 säger att alla medlemmar har rätt att få ta del av protokoll från föreningsmötena. Däremot så väljer föreningen själv om man vill publicera dem. I vår förening kör vi med öppenhet och väljer därför att publicera protokollen på vår hemsida.

Det finns tre olika former av protokoll. I förklaringsprotokoll tar man upp förslag, diskussioner och resultat av eventuella röstningar. I beslutsprotokoll framgår vilka beslut som har tagits utan motiveringar eller röstningsresultat. Och i diskussionsprotokoll finns alla förslag, diskussioner, röster och beslut kring dessa beskrivna.

Här kan du ta del av föreningens protokoll från föreningsmötena vartefter de sammanställts.

Styrelsemöte 2019-02-11