Styrelse och kontakt

Claes Karlsson – Ordförande/ordinarie ledamot

Behöver du komma i kontakt med föreningen så kan du mejla styrelsen på brfmosaiken3@gmail.com
Eller ringa på mobil tel: 070-417 04 07.

Georg Ryttman – Webbmaster