Stadgar

Alla bostadsrättsföreningar måste ha stadgar, vilka utgör de regler som man som bostadsrättsinnehavare förbinder sig att följa. Dessa beslutas det om på föreningsstämman. Stadgarna innehåller  obligatoriska bestämmelser, men ofta även kompletterande bestämmelser för den unika bostadsrättsföreningen, som till exempel huvuddragen av de skyddsregler man har att förhålla sig till.

Stadgarna är offentliga handlingar och ska vara registrerade hos Bolagsverket.

Här finner du de stadgar som gäller för Brf Mosaiken3.

I vår bostadsrättsförening så har vi samlat de kompletterande bestämmelserna i ett särskilt regeldokument.

Här finner du regelsamlingen.

Den 1 januari 2023 ändrades bostadsrättslagen.

Här finner du de gjorda ändringarna.