Höststädning

Det drar ihop sig till årets höststädning. Lördagen den 13 november är det dags att kratta löv, sätta lökar och grilla korv. En container för grovsopor (ej för elavfall och kemikalier) kommer att ställas upp som vanligt. Vi startar klockan 10.00 och samlas på gården. Hjärtligt välkomna!

Källsortering av metall och plast

Vi tänker på miljön och har nu även införskaffat kärl för att sortera metall och plast. Dessa står vid vår sopstation. Följande gäller: Metallavfall som kan slängas: Konservburkar Tomma sprayburkar Tuber Kapsyler Lock Aluminiumfolie Urskrapade och penseltorra färgburkar Du får inte slänga: Burkar med färgrester Lösningsmedel och lim (farligt avfall) Grovavfall, t.ex. stekpannor och kastruller … Läs merKällsortering av metall och plast

Aktuellt i februari

Matavfall I mitten av februari kommer vi få ett kärl för sortering av matavfall. Detta kommer att tömmas en gång per vecka. Mer information om kärlen och kompostpåsar fås när kärlet är på plats. Pannrummet Renovering av pannrummet är på gång. Golvet ska lagas och väggarna målas om.