Övrigt

Kabel TV

I din månadsavgift ingår basutbud från Tele2.  Vill du ha tillgång till fler kanaler så måste du ombesörja detta själv.

Bredband

I månadsavgiften ingår även bredbandsuppkoppling från Ownit. Hastigheten uppgår till 1 000 Mbit/s.

Sopstationen

På kortsidan av gården, mot Röda Backens Väg, har vi vår sopstation. Vi tänker på miljön och har fyra soptunnor för hushållsavfall, källsorteringskärl för kartonger, tidningar, färgat och ofärgat glas, för matavfall samt för metall och plast. 

Batterier och ljuskällor

På baksidan av sophuset finns ett kärl för uttjänade batterier och innanför dörren mot baksidan av källaren har vi ett kärl för ljuskällor.