Övrigt

Kabel TV

I din månadsavgift ingår basutbud från Com Hem.  Vill du ha tillgång till fler kanaler så måste du ombesörja detta själv.

Bredband

I månadsavgiften ingår även bredbandsuppkoppling från Ownit. Hastigheten uppgår till 1 000 Mbit/s.

Sopstationen

På kortsidan av gården, mot Röda Backens Väg, har vi vår sopstation. Den består av fyra soptunnor för hushållsavfall, en för kartonger och en för tidningar. Dessutom finns två tunnor för glas, en för ofärgat glas och en för färgat. Kartonger ska slås samman innan de kastas och du får inte ställa något skräp alls utanför soptunnorna.