Källsortering av metall och plast

Källsortering av metall och plast

Vi tänker på miljön och har nu även införskaffat kärl för att sortera metall och plast. Dessa står vid vår sopstation. Följande gäller:

Metallavfall som kan slängas:

 • Konservburkar
 • Tomma sprayburkar
 • Tuber
 • Kapsyler
 • Lock
 • Aluminiumfolie
 • Urskrapade och penseltorra färgburkar

Du får inte slänga:

 • Burkar med färgrester
 • Lösningsmedel och lim (farligt avfall)
 • Grovavfall, t.ex. stekpannor och kastruller

Plast som kan slängas:

 • Tomma flaskor, hinkar och dunkar av plast
 • Korkar och lock av plast
 • Plastpåsar och bärkassar
 • Plastfolie och plastfilm