Extra årsmöte

Medlemmar i Brf Mosaiken 3 kallas till extra årsmöte den 9 december kl 19.00 i föreningsrummet.

Vår förening har tidigare haft egen ekonomisk förvaltning, vilket även inkluderat lägenheternas panter och medlemsregister. Styrelsen har nu valt att istället anlita Fastighetsägarna Stockholm för att sköta om dessa bitar. Med anledning av detta så måste föreningens medlemmar fatta gemensamt beslut om stadgeändring kring uttag av avgift vid överlåtelse av lägenhet samt pantsättningsavgift. Detta ska ske vid två olika stämmor.

Välkommen till det extra årsmötet då det även serveras glögg och lussebulle.

Styrelsen