Återvinning av batterier och ljuskällor

Återvinning av batterier och ljuskällor

Föreningen har nu utökat utbudet av återvinningskärl till att även omfatta uttjänta batterier och ljuskällor. Kärl för att samla in batterier finns på sophusets baksida och kärl för ljuskällor sitter innanför dörren mot baksidan i källaren. Tillsammans så kan vi förbättra miljön i det stora och det lilla.