Årsredovisningar

Alla bostadsrättsföreningar måste upprätta en årlig årsredovisning. Den ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning, en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse. Resultaträkningen är en sammanställning av föreningens intäkter och kostnader under det gångna året. Balansräkningen i sin tur visar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital per den sista december det aktuella året.

Förvaltningsberättelsen är en översikt över föreningens verksamhet, resultat och ställning – det som inte beskrivs i resultat- och balansräkningen. Här kan man ta upp händelser av vikt under det gångna året och vad som är på gång. Revisionsberättelsen är en årlig sammanfattning efter revisorns genomgång av bolagets verksamhet och räkenskaper. Om allt är i sin ordning så beviljar revisorn ansvarsfrihet för styrelsen, att resultat- och balansräkning fastställs och att årets resultat behandlas enligt styrelsens förslag.

I Brf Mosaiken3 omfattar årsredovisningen kalenderår. Nedan kan du ladda ner föreningens bokslut.

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017