Källsortering av metall och plast

Vi tänker på miljön och har nu även införskaffat kärl för att sortera metall och plast. Dessa står vid vår sopstation. Följande gäller: Metallavfall som kan slängas: Konservburkar Tomma sprayburkar Tuber Kapsyler Lock Aluminiumfolie Urskrapade och penseltorra färgburkar Du får inte slänga: Burkar med färgrester Lösningsmedel och lim (farligt avfall) Grovavfall, t.ex. stekpannor och kastruller … Läs merKällsortering av metall och plast