Aktuellt i februari

Matavfall I mitten av februari kommer vi få ett kärl för sortering av matavfall. Detta kommer att tömmas en gång per vecka. Mer information om kärlen och kompostpåsar fås när kärlet är på plats. Pannrummet Renovering av pannrummet är på gång. Golvet ska lagas och väggarna målas om.